ENGAGEMANGSMODELLEN

Engagemangs-modellen

 Anna-Karin Lingham och Cristina Tscherning, grundare till Engagemangsmodellen.  Foto: Cristina Tscherning

 Anna-Karin Lingham och Cristina Tscherning, grundare till Engagemangsmodellen.

Foto: Cristina Tscherning

Det hela började i ett av våra möten. Vi pratade om vad som händer när engagemangsnivån skiljer sig mellan de parter som ingår i en privat eller professionell relation. Ditt engagemang är högre än den andres. Eller tvärtom - den andre engagerar sig mer än du. Det blir obalans i relationen. Om det pågår under en längre tid, finns stor risk att den person som överinvesterar sitt engagemang kommer att tappa energi, tröttna, ställa någon typ av ultimatum eller till slut lämna relationen.

Men är det så enkelt? Finns det förutsättningar att ta hänsyn till för att engagemanget i relationen ska kunna beskrivas på ett enkelt sätt?

Under vårt samtal började en enkel modell växa fram. Vi ritade upp den på tavlan, hittade fler vardagsexempel och konstaterade att det blev en spännande bild som kan förklara och fungera som grund för diskussion. 

Modellen fungerar både i privata och professionella relationer. Vi ser den inte som komplett. Det finns mycket kvar att upptäcka och utveckla i takt med att vi ser nya exempel. Vår ambition och förhoppning är att den ska hjälpa dig och de människor du har i din närhet att förstå samband och hitta ett bra flöde i er relation på kort och längre sikt.

Engagemang är nödvändigt för utveckling av relationer. När vi håller tillbaka krymper vi vår gemensamma potential. När vi satsar tar vi en risk, men ger samtidigt utrymme för tillväxt. Var inte rädd för att engagera dig i de relationer som är betydelsefulla för dig, både privat och professionellt. Håll kommunikationen levande, för att behålla balansen mellan er över tid.

CFO to CEO: "What happens if we invest in people and they leave us?"

CEO: "What happens if we don´t and they stay?"


 

introduktion

 
 
Engagemangsmodellen

Engagemangsmodellen

Så fungerar modellen

Vår modell är mycket enkel i grunden. På x-axeln hittar du din egen bedömning av nivån på ditt eget engagemang. Det kan gälla en person, grupp eller organisation. Nära origo är ditt engagemang lågt. Längre till höger är ditt engagemang högt. 

På y-axeln hittar du din bedömning av nivån på den andra partens engagemang. Nära origo upplever du ett lågt engagemang. Högt upp på axeln upplever du ett högt engagemang.

I bilden har vi ritat in ett exempel, där du upplever att ditt eget engagemang är högt, medan du upplever den andres engagemang som lågt. Relationen är i obalans och måste på sikt förändras för att bli hållbar och hälsosam för er båda.

 
 
Använder ni olika valutor?

Använder ni olika valutor?

Valutor

Det kan mycket väl vara så att du och den andra parten har olika syn på ert engagemang. Låt oss säga att du investerar mycket tid i relationen och upplever att den andre personen saknar tid. Eller att du spenderar pengar på den andre, medan hen inte är generös tillbaka på samma sätt. Eller tvärtom.

Tänk dig möjligheten att ni investerar i olika valutor. Ni värderar engagemang på olika sätt. Du ger av din tid. Den andre har ingen tid. Den andre ger av sina pengar. Du håller hårt i plånboken.

För att ni ska få en rättvis bild av varandras engagemang, behöver ni kommunicera kring era valutor. I boken "Upptäck kärlekens olika språk" av Gary Chapman nämns fem språk: Bekräftande ord, Tid tillsammans, Gåvor, Tjänster och Fysisk beröring. Kan ni översätta dessa till era egna valutor när det gäller nivån på engagemang, privat eller professionellt? 

Om ni känner till varandras valutor kan det bli lättare att förstå och värdera den andres engagemang och låta relationen hamna i balans. Dessutom kan du lättare bidra med "rätt" valuta till den andre.

 
Har ni en gemensam intention?

Har ni en gemensam intention?

Intention och balans

En förutsättning för att ni ska uppleva balans i relationen är att ni har en gemensam intention. Låt oss säga att en av er ser relationen som rent professionell, medan den andre betraktar den som en vänskap. Då kommer ni aldrig att hitta balans.

I en relation - privat eller professionell - har du och den andre parten en benägenhet att ta olika roller. Var medvetna om dem och prata om dem när det behövs. Det kan hända att ni ser på balansen mellan rollerna på olika sätt. 

Kom överens om er gemensamma intention, om relationen är viktig för dig. 


grundare

 
Anna-Karin Lingham. Foto: Cristina Tscherning

Anna-Karin Lingham. Foto: Cristina Tscherning

Om Anna-Karin Lingham

Anna-Karin har arbetat med varumärkesutveckling för både företag och individer under många år. Hon har lång erfarenhet av ledarskap och varumärkesarbete inom bl a Axfoodkoncernen, Hästens Sängar och Apotek Hjärtat. Anna-Karin är erfaren och uppskattad föreläsare, seminarieledare och mentor. Hon har skrivit handboken ”Visa ditt rätta jag” för utveckling av det personliga varumärket.

Anna-Karin kombinerar analytiskt och kreativt, människa och företag i sina föreläsningar och vägledningsprocesser. Särskilt intresserar hon sig för den goda matchen mellan medarbetare och företag, där rollen som varumärkesambassadör kan leda till både stärkt arbetsglädje och ökad lönsamhet. Hennes vision är att med hjälp av insikter och verktyg hjälpa människor och företag att öppna sina fönster och kliva ut på nya, spännande arenor. Hon är förtjust i utmaningar och äventyr och är övertygad om att de är enda vägen till utveckling.

Anna-Karin har utnämnts till Årets Mentor av Marknadsföreningen i Stockholm. Hon är också sångerska, konstnär och friluftsäventyrare, med förkärlek för höga berg. Under senare år har hennes konstnärskap blivit en del i hennes verksamhet, med såväl färgglada målningar som inredningsprodukter. 

Cristina Tscherning

Cristina Tscherning

Om Cristina Tscherning

Cristina Tscherning har lång erfarenhet av att arbeta med människor individuellt och i organisationer. Hennes gedigna erfarenhet av organisationsutveckling, ledarskap, förändringsarbete och intresse för mänsklig utveckling ledde henne så småningom till att vidareutbilda sig till coach/psyskosyntesterapeut. Det i sin tur ledde till att hon grundade det mycket uppskattade Mamita Sthlm som är en famn för alla som behöver reflektera över sig själva.

Hon driver också Yosoy - som på spanska betyder "jag är" - som anordnar resor i personlig utveckling över hela världen. Många som mött Cristinas kunskap och innerlighet beskriver att de åstadkommit varaktiga förändringar hos dem.

Cristina har drivit många olika typer av projekt inom organisationer för att öka samarbetet, hitta drivkrafter och få människor att både må bättre och prestera bättre. Idag arbetar hon mer fokuserat med personlig utveckling som syftar till att frigöra varje individs kraft och potential, privat och arbetsmässigt.

Man leder andra via sig själv och självkännedom är en av de största nycklarna i all typ av kommunikation. All riktig förståelse kring hur människor fungerar går via förståelsen för din egen person och ditt eget sätt att kommunicera.


 

Tjänster

Vi guidar dig eller ditt företag i engagemangsmodellen. Oftast arbetar vi tillsammans eftersom vi utifrån våra olika erfarenheter ger dig olika perspektiv på modellen och dess användningsområden. Du kan också boka en av oss, t ex för individuell handledning.           Läs mer om Anna-Karin och Cristina här. 

Anna-Karin Lingham och Cristina Tscherning, grundare till Engagemangsmodellen.  Foto: Cristina Tscherning.   

Anna-Karin Lingham och Cristina Tscherning, grundare till Engagemangsmodellen.

Foto: Cristina Tscherning.

 

Föreläsning

Under en timmes föreläsning berättar vi tillsammans om bakgrunden till modellen, ger dig inblick i våra olika perspektiv på den och visar exempel som belyser relationen mellan både individer och grupper. 

Denna föreläsning passar organisationer som är inne i ett positivt utvecklingsskede. Föreläsningen rekommenderas inte till grupper där ni för närvarande brottas med förtroende- eller samarbetsproblem.

Foto: Cristina Tscherning

Foto: Cristina Tscherning

 

Förändringsprocess

Vi vägleder ditt företag eller din avdelning under en längre förändringsprocess, med bas i engagemangsmodellen. Vi varvar föreläsningar med workshops och enskilda samtal. Varje förändringsprocess skräddarsys utifrån era behov i nuläget och er målbild. 

 
Foto: Anna-Karin Lingham

Foto: Anna-Karin Lingham

 

Individuell handledning

Vi är båda erfarna och uppskattade mentorer/coacher. Under ett enskilt möte eller en serie möten träffar du en av oss för insiktsfulla samtal. Vi utgår från dina behov och använder engagemangsmodellen som ett av flera verktyg.

Välkommen att kontakta oss!

Foto: Cristina Tscherning

Foto: Cristina Tscherning

Engagemangsmodellen på Facebook

Anna-Karin Lingham  

anna-karin@linghamenterprise.se      070-456 76 22        www.linghamenterprise.se

Cristina Tscherning

cristina.t@me.com                             070-943 40 43       www.mamitasthlm.se